CLOSE

Mofa

Headphone sound installation.
PHOTOPOETICA festival at Musrara, Jerusalem, 23.10.2014
Inspired by texts and biography of Fernando Pessoa.
Part of an exhibition and collaboration with artist Tomer Kep.

בעבודה אחת, חובר תומר  לפסנתרן והמלחין אסף שתיל, אשר מייצר לתערוכה את מיצב הסאונד “מופע”. זוהי יצירה להאזנה באוזניות שנכתבה מול טקסטים של פרננדו פסואה שבחר תומר קאפ,  ובהשראת תצלומיו. תוך כדי עבודה משותפת על היחסים בין עולם הכתיבה של פסואה, לתצלומים וליצירת השמע, עברה היצירה תהליך שבסופו נותרו רק תרגומים מוסיקליים לחוויות הקריאה. בחזית העבודה מנגן אדם בחדרו אשר בעיר, יצירה מעגלית כתובה-לא כתובה  לפסנתר. קולות היום יום פורצים לתוכה ויוצרים מפגש בין העולם החיצוני לפנימי. מתוך טקסט של אוצרת התערוכה, אילת שחר הכהן

הדימוי הצילומי של תומר, המתאר ראש מאחור, משך את תשומת ליבי, כמו גם החיפוש הפנימי של  פסואה והתחושה המתבודדת של האדם מאחורי הראש, או מאחורי המצלמה, או בחדר עם הפסנתר, או המשורר הכותב את עצמו לדעת. אסף שתיל

CLOSE